Copiii cu deficit de atentie sunt la fel de inteligenti si capabili

You are here:
Protectia Datelor
 
Conform cerintelor Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Asociatia Sprijin Pentru Autism are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Scopul colectarii datelor este: evaluarea cazului in vederea identificarii serviciilor de terapie de recuperare si terapii conexe in conformitate cu statutul si activitatile specifice ASPA.

Sunteti obligat(a) sa furnizati aceste date, ele fiind necesare pentru a putea identifica destinatarul/beneficiarul serviciilor. Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea furnizarii serviciului, ori inregistrarea ca beneficiar al serviciilor organizatiei.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si, dupa caz, sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: ANAF, DGASPC, institutii ale statului cu atributii de verificare/control.
Orice persoana are dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

Conform 
Regulamentul UE 2016/679 beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la contact@sprijin-autism.ro